Top

Billige lån

Billige låns popularitet danner grundlag for deres store udbud rundt om omkring på internettet. Billige lån, eller en fremsættelse af at der er tale om billige lån, udbydes af mange kreditforeninger. Definitionen af de billige lån afhænger af de tidspunkter hvor de søges optaget, altså om der skal være tale om lån med øjeblikkelige virkning eller lån med længere fremtidsudsigter.

Billige lån betales relativt hurtigt, hvilket gør dem rentable når henses til renteomkostninger. Lånet kan også gøres billigt derved, at renten sættes lavt over en årrække. Ved ansøgning af billige lån skal man have klarlagt en række ting, først og fremmest hvad der søges.

 

Det skal du vide

En søgning efter billige lån, er for de flestes vedkommende uden særlige forudsætninger, hvilket bevirker at det ikke vides, hvilke ting der skal tages i betragtning når lånet søges optaget. Forudsætningerne for sammenligning af lånene er dermed ikke til stede.

Et eksempel på tilfælde hvor en sammenligning har stor betydning, er ved de tilfælde hvor der er tale om et bolig lån. Her afhænger det billigste lån af en række faktorer såsom låntagers privatøkonomi kombineret med alder og renteudvikling mens lånet er aktivt. Ved tilbagebetalingen af et lån optaget på en million kroner kan der således være en forskel på helt op til 300.000 kr. for de dyreste og billigste lån, dette svarer til 30 % hvilket er en betragtelig sum.

Det nævnte vedr. boliglån gælder såvel for billån, hvor kravet for at spare er en grundigt forudgående informationssøgning og sammenligning.

 

Når du skal låne til bilen

Billig låntagning ved finansiering af en bil er ofte at finde hos banken. Manglende undersøgelse på priserne af de billige lån resulterer for manges vedkommende i låntagning hos bilforhandleren når en bil erhverves. Hertil skal nævnes at billån trods titlen ikke er de som en bil bedst finansieres med. Alternativt hertil er et forbrugslån selvom der ved forbrugslån ikke ydes den samme sikkerhed som ved billån.

For det meste er de billige forbrugslån at finde hos ens egen bank, da denne har det bedste kendskab til en, og på den måde kan yde den til os mest fordelagtige og bedste rådgivning. Intensiteten af kontrol hos ens egen bank optimeres, hvor sikkerheden naturligvis også er til stede. Dette betyder at låntageren kan bydes bedre vilkår for låntagning hos ens egen bank end hvad tilfældet er andre steder. Overordnet set kan det konkluderes, at banken som regel har de billigste lån.

 

Billige online lån

Lån kan i det udviklede samfund søges på forskelligartede måder, og via forskellige kommunikationsmidler hvoraf kan nævnes mobil og internet. Heraf udspringer betegnelsen ’’mobillån’’. Mobillån går dog langt fra at være billige, hvilket i øvrigt også kan nævnes hvad angår de hurtige lån på internettet. Ulemperne ved de hurtige lån overgår fordelene og de hurtige lån kan slutligt siges ikke at være særlig rentable.

Som følge af den store konkurrence fra forskellige udbydere findes de billige lån også på internettet, hvilket afkræfter formodningen om, at billige lån kun findes hos banken. Det skal dog her bemærkes at der stadig er forskel på billige lån optaget i banken, og de forskellige lånetyper hvis betegnelse bl.a. går under mobillån/sms lån, kviklån og mikrolån og som sædvanligvis optages over internettet.

Optagelsen af disse lån, med betegnelsen af ’hurtige lån’, ’kvik lån’ og ’mikrolån’ er blevet et større og større foretagende over internettet. Det samme kan siges at være tilfældet med de såkaldte mobillån. Dette har ført til den konklusion at billige lån er at finde såvel via internettet som via mobiltelefonen. Billige lån kan findes enkelt og nemt og tager ikke hensyn til hvad din baggrund er. De billige låns former er divergerende i de online medier. Blandt de billige former for lån som findes via internet og mobil kan nævnes forbrugslån, hurtige lån, smslån, mobil lån samt lån optaget i anledning af bil- eller bolig erhvervelse.

 

Således beregnes din pris på lånet

Udledningen af det billigste lån findes ved at sammenligne lånenes ÅOP (Årlige omkostning i procent). Forudsætningen for denne sammenligning er naturligvis at lånene har samme løbetid dvs. den tidsmæssig udstrækning af betalingen. Resultatet af denne sammenligning, bliver det billigste lån fordi der ved ÅOP tages hensyn til de samlede omkostninger for lånets oprettelse og det billige låns fremtidige afvikling.

Ovennævnte metode, kan bruges til at finde frem til det billigste lån blandt de lån som fremstår som værende billige, idet der findes et utal af udbydere af disse lån, hvis hensigt med at udbyde lånet som værende billigt kommer frem for dagen når ovennævnte metode anvendes. Man får ganske enkelt svar på, om lånet er billigt eller ej, sammenlignet med de øvrige aktører på markedet.

 

Her finder du de billigste lån

Som regel er de billige lån at finde i banken, om end de udbydes mange steder. Dette fordi, at banken har bedre kendskab til ens privatøkonomi og dermed har de bedste forudsætninger for at tilbyde dig det billigste lån overhovedet. Ved erhvervelse af bolig er banken som regel en fortrolig partner når finansieringen skal findes, hvilket resulterer i billige lån for en erhverver af fast ejendom. Et problem ved optagelse af lån hos banken er bankens indflydelse på de lånte midler, banken vil med andre ord gerne bestemme hvad pengene skal bruges til. I modsætning hertil kan nævnes de billige lån via internettet eller mobillån hvis udbydere ikke har en særlig interesse i hvad det pågældende lån skal anvendes til. Dette modsvares dog af det faktum at de pågældende lån, som er optaget via internettet eller mobilen, kun er af begrænset beløbsmæssig størrelse, hvilket formindsker mulighederne for boligerhvervelse eller bilkøb.

Endvidere kan det anføres at lånene via internettet eller mobiltelefonen ikke er dem, der er uden de største omkostninger.

Om end de billigste lån er at finde i banken, viser ovennævnte at der også er visse ulemper når disse lån skal optages, f.eks. at banken gerne vil have en medbestemmelse når midlerne skal bruges.