Top

Ordliste over forbrugslån

Herunder vil du finde en ordliste som hjælper bedre til at forstå et forbrugslån. De nævnte ord herunder vil typisk være anvendt i forbindelse med optagelse af et forbrugslån og hvis man ikke allerede er bekendt med disse, kan man blive det ved at læse nedenstående. Kender du allerede nogle ord og blot har behov for viden om et par bestemte, kan du nemt og hurtigt klikke på eks. “Lån med variabel rente” og du vil således komme direkte til info om dette bestemte ord.

Har du yderligere spørgsmål er du mere end velkommen til at kontakte os.

Debitor

Ved ordet debitor forstås en som skylder penge. Dette kan være en privat person, eller en virksomhed. Man anvender ordet debitor overfor personer, eller virksomheder, der for eksempel låner penge.


Kreditor

Ved ordet kreditor forstås en som har penge til gode. Kreditor kan være en privat person, eller en virksomhed og anvendes ofte overfor en udbyder af lån, som debitor skylder penge.

Hvis man ønsker at låne til en rente som ikke ændre sig, skal man vælge lån med en fast rente.

Lån med fast rente

I dette forstås at renten hele tiden er fast og ikke ændre sig gennem hele låne perioden også kaldet løbetiden. Man vælger som oftest et lån med fast rente, når man ønsker 100 procents sikkerhed ift. renten.

Lån med variabel rente

Et lån med en variabel rente er et lån, hvor renten kan blive højere eller lavere gennem lånets løbetid. Det betyder, at enten ydelserne eller løbetiden kan ændre sig, alt efter hvordan man har taget lånet. Renten på lån med variabel rente er typisk lavere end renten på lån med fast rente.

Løbetid

Løbetide er den tid et lån strækker sig over. Dvs. den periode hvor man afdrager til kreditor. Når løbetiden er overstået, betyder det at man har betalt lånet ud. Løbetiden kan godt ændre sig, hvis man indgår aftale med kreditor om dette, men i de fleste tilfælde vil denne være fast og man vil kende den, fra når låneaftalen indgås.

ÅOP

Årlig Omkostning i Procent er en regnemåde, som dækker over alle de omkostninger, der er i forbindelse med at tage et lån. Nogle lån har f.eks. en lav rente og et højt oprettelsesgebyr, mens andre lån har en høj rente og et lavt oprettelsesgebyr. Det kan derfor være svært at gennemskue hvilket lån, der i sidste ende er det billigste, men det kan ÅOP give et overblik over.

RKI

RKI er stedet for dårlige betalere bliver registreret. Når man havner i RKI, har man misligeholdt en betalingsaftale, eller helt undladt at betale et udestående. Debitor har således ikke betalt sit udestående til kreditor, hvilket kreditor har meldt til RKI. RKI er en forkortelse af Ribers kredit information. RKI drives i dag af Experian.


Opstartsomkostninger

Når man opretter et lån kan der være oprettelsesomkostninger i form af opstarts gebyr. Det er forskelligt hvad låneudbyderne har af oprettelsesomkostninger, men det er bestemt en faktor man skal have in mente, inden man vælger den låneudbyder, man ønsker at optage sit forbrugslån hos. Ved større lån har et opstarts gebyr ikke den store effekt ift. renten, men ved mindre lån, kan et opstarts gebyr betyde at en udbyder, med højere rente, alligevel ender med at blive den billigste. Det er dog sjældent, at dette er tilfældet. Ved at kigge på ÅOP inden du låner, vil du også have en bedre ide om hvem der er billigst, da ÅOP omfatter renter samt gebyrer..

Kreditvurdering

Det er ikke altid at man får et ja, når man ansøger en låneudbyder om et lån. Grunden til dette er den pågældende låneudbyders kreditvurdering. Fr man et nej, betyder det således at man ikke har kunne blive kredit godkendt hos låneudbyderen. Der kan være flere årsager til dette, men de hyppigste er at man står i RKI, eller at ens rådighedsbeløb ikke er højt nok.

Rentesats

Rentesatsen er den årlige procentsats, udbyder kræver som betaling for, at man kan låne penge hos dem. Ved at sammenligne renter på forskellige udbydere, vil man kunne skelne dem med høj rente, fra dem med lav rente og på denne måde finde det billigste lån.

Sikkerhed

Nogle udbydere af forbrugslån kræver en sikkerhed for lånet. Det er ofte bankerne som kræver dette, for derved at sikre sig, at pengene kommer hjem igen. Det er ofte ens bil, eller hus (hvis man har et), som stilles i sikkerhed. Mange udbydere af mindre forbrugslån kræver ingen sikkerhed og har i stedet højere rentesats, for at kompensere hvis debitor ikke kan betale det fulde tilbage.